medal-europejski2

Probadex-Kraków został nagrodzony tą prestiżową nagrodą:
- za Magazyn Satelitarny Wysokiego Składowania,
- za projekt i budowę Ocynkowni Ogniowej HMS w Niepołomicach,
- za nadzór budowlany zgodny z normami ISO 9001 i 14001,
- za projekt i nadzór nad realizacją Fabryki Delikatesów Mięsnych i Wyrobów Wędliniarskich "Stastnik",
- za projekt Zakładu Ceramicznego nr 6 w Opocznie.
- za inwestorstwo zastępcze spełniające wymagania norm PN EN ISO 9001 i PN EN ISO14001,
- za projekt Fabryki Opakowań Kartonowych w Moskwie,
- za projekt i wykonanie Salonu Samochodowego PZM w Krakowie,
- za projekt Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
- za Zarządzanie Procesami Inwestycyjnymi w budownictwie
- za Program i Koncepcję Technologiczną Polskiego Synchrotronu
- za projekt Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach
- za Zarządzanie procesami inwestycyjnymi w budownictwie
- za Programy funkcjonalno-użytkowe obiektów naukowo-badawczych,
- za SYNCHROTRON SOLARIS Zarządzanie Kontraktem,
- za Zarządzanie kontraktem – Budowa Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ,
- za Zarządzanie kontraktem i certyfikacja Instytut Nauk Geologicznych UJ,
- za projekt budynku laboratorium naukowego Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie,
- za opracowanie PFU i zarządzanie kontraktami obiektów kampusu UJ w Krakowie,
- za projekt budynku dla MPWiK w Krakowie
- za Zarządzanie Kontraktem "Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Lotnictwa w Krakowie

 

 

medal_europejski_synchr_pl medal_europejski_synchr_eng

medel_europejski_dzwiek_pl medel_europejski_dzwiek_en medal_euro_2012PL medal_euro_2012ENMedal Europejski 2013 PL Medal Europejski 2013 ENG Mdal Europejski 2015 Medal Europejski  2015 ENMedal Europejski 2016 PL Medal Europejski 2016 ENG Medal Europejski 2017 medal euro 2018plmedal euro 2018en me 2019 UJ PL me 2019 UJ EN medal eu 2020 me kont lotn 2022 PL me kont lotn 2022 EN