Działalność naszej Firmy obejmuje:

- kompleksowe projektowanie inwestycji
- nadzory inwestorskie, łącznie z uzyskaniem dla obiektu certyfikatu jakości
- nadzory autorskie - zastępstwo inwestorskie
- opracowanie studiów zagospodarowania przestrzennego
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- opracowanie programów użytkowych i założeń technologicznych
- wykonawstwo budowlane i specjalistyczne
- opracowanie aranżacji wnętrz

a także:

prowadzenie inwestycji "pod klucz", czyli:
- załatwienie w imieniu Inwestora wszelkich spraw formalno - prawnych poprzedzających proces inwestycyjny
- przygotowanie projektowe
- opracowanie WZiZT
- projektowanie budowlane w pełnym zakresie branżowym
- uzyskanie pozwolenia na budowę
- realizacja inwestycji,
- montaż maszyn i urządzeń,
- uruchomienie i oddanie do użytkowania

PROGRAMY FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE
I ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE

Wykonaliśmy szereg programów funkcjonalno-użytkowych  i założeń technologicznych dla wielu obiektów w tym dla: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

 • Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej,
 • Instytutu Zoologii,
 • Wydziału Matematyki i Informatyki,
 • Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej;
 • Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Instytutu  Sztuk Audiowizualnych
 • Instytutu  Ekonomii i Zarządzania
 • Instytutu Prawa własności Intelektualnej
 • Instytutu Dziennikarstwa i  Komunikacji Społecznej
 • Instytutu Spraw Publicznych
 • Instytutu Psychologii Stosowanej
 • Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego  dla celów badawczych
 • Modernizacja i rozbudowa istniejącego Kampusu UJ CM w Krakowie Prokocimiu.  W skład I etapu zadania  wchodzi Budynek Laboratoryjny  „A” , Budynek  Dydaktyczno -Administracyjny „B, przełączka łącząca budynki A i B, Budynek Anatomii i Medycyny Sądowej „F” 

oraz

 • Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu,
 • Centrum Konferencyjnego z zapleczem hotelowym w Zamku Królewskim w Niepołomicach.
 • Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach,
 • Program i założenia technologiczne oraz projekt koncepcyjny dla Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Krakowie,
 • Program funkcjonalno - użytkowy remontu i dostosowania do wymagań obowiązujących przepisów Budynku nr 1 Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Program funkcjonalno – użytkowy  dla zadania pn. „Budowa budynku zaplecza socjalno-warsztatowego dla pojazdów specjalistycznych MPWiK S.A. w Krakowie
 • Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki o salę gimnastyczną z boiskiem sportowym wielofunkcyjnym na dachu z zapleczem socjalnym, parkingiem podziemnym i zjazdem z drogi wewnętrznej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 18.
 • Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Gdowie ul. Bocheńska 405

 

WERYFIKACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH

Firma zajmuje się kompleksową weryfikacją wykonanych dokumentacji projektowych dla wielu obiektów opracowanych przez Jednostki Zewnętrzne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie takich jak:

- Kompleks Nauk Biologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego:

 • Instytut Zoologii
 • Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii,
 • Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny i Wejścia Głównego,
 • Instytut Nauk Geologicznych,
 • Instytut Geografii,
 • Wydział chemii,
 • Małopolskie Centrum Biotechnologii

- Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej  Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Budynki Dydaktyczno-Naukowe PADEREVIANUM II Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Zespół sportowo-dydaktyczny krytej pływalni z basenem olimpijskim na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
- Przebudowa budynku dydaktycznego ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń laboratoryjno-warsztatowych z przeznaczeniem na pomieszczenia biblioteki i dydaktyczne oraz przebudowa elewacji przy ul. Reymonta w Krakowie
- Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego Synchrotron w Krakowie

oraz


- Budowa budynku dla Wydziałów Karnych Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych w Krakowie
- Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
- Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Krakowie
- Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
- Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
- Modernizacja i rewitalizacja budynku baletu Opery Krakowskiej
- Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu Krakowskiej Filharmonii
- Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie - Hale D, E, H i L
- Modernizacja budynków Teatru Ludowego w Krakowie wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynków
- Przebudowa i rozbudowa Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki"
- Przebudowa i modernizacja budynku tzw. "Nowe Skrzydło" dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii - Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie
- Przebudowa budynku dydaktycznego UJ ze zmianą sposobu użytkowania przy ul. Reymonta w Krakowie
- Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki o salę gimnastyczną w Wieliczce
- Rozbudowa i przebudowa "Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SPZOZ" oraz prace remontowe przy budynku zabytkowym (willa Zofia) - zespół budynków użyteczności publicznej przy ul. Daszyńskiego 1 w Krzeszowicach.