sad_rejonowy_w_bochni

Koncepcja i uzgodnienie konserwatorskie :   2008r.

Projekt :   2008r.

Modernizowany Budynek Sądu Rejonowego położony jest w centrum Bochni w miejscu gdzie XIV wieczne zabudowania klasztoru Dominikanów stykały się ze wschodnią częścią murów miejskich.
Obecny późno klasycystyczny budynek  powstał pomiędzy 1837 a 1847r. na miejscu częściowo wyburzonych zabudowań klasztornych zacierając całkowicie charakter dotychczasowej zabudowy, która czytelna jest jeszcze częściowo w rzucie piwnic, oraz elementów podziemnych.

W zakres modernizacji projektu weszły :
- Dobudowa szybu windy która zakłada połączenie – skomunikowanie wszystkich poziomów budynku sądu. Umożliwi to korzystanie z tego obiektu osobom niepełnosprawnym, jak i usprawni pracę osobom tam pracującym.
- Wkomponowanie w kształt dawnej sieni przejazdowej wiatrołapu zabezpieczającego wejście do windy podczas uciążliwych warunków atmosferycznych.
- Aranżacja podwórza z możliwością  ekspozycji odkrytego zabytkowego kanału, który mógł w średniowieczu pełnić rolę tzw. tunelu wycieczkowego umożliwiającego skryte przejście poza obrys nieistniejących już murów miejskich.

straz wieliczka straz wieliczka1 straz wieliczka2

"Budowa budynku o funkcji strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą przy ul. Powstania Styczniowego w Wieliczce"

Projektowana strażnica jest nowoczesnym budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o rzucie poziomym w formie litery L. W formie budynku można wyróżnić dwie części - niższą, jednokondygnacyjną część garażu wraz z zapleczem warsztatowo-technicznym oraz wyższą, dwukondygnacyjną część administracyjno-biurową z JRG. Strefa wejściowa do budynku w parterze wraz ze stanowiskiem kierowania została przeszklona. Nad bramami garażowymi zaprojektowano zadaszenie.

Projekt budowlany 2019
Projekt wykonawczy 2019

Kubatura projektowanego obiektu ok. 16 175,0m³
Powierzchnia projektowanej zabudowy ok. 1 950,0m²

 

Zobacz inne wpisy w kategorii "OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ"

W strefie ochrony konserwatorskiej
Sąd Rejonowy w Bochni