modernizacja-roku-2006Modernizacja Roku jest to wyróżnienie przyznawane w ogólnopolskim konkursie za  realizację przedsięwzięć budowlanych wyróżniających się szczególnymi walorami:                                                
- funkcjonalności przebudowywanych i modernizowanych budynków i budowli,
- nowoczesności technologii i rozwiązań projektowych,
- stosowania nowej techniki,
- wysokiej jakości wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich,
- wysokich efektów ekologicznych,
- dbałości o architekturę i ochronę materialnego dziedzictwa kulturowego,
- rewitalizacji obszarów i zespołów urbanistycznych.

Nagrody przyznawane są inwestorom, projektantom i wykonawcom robót budowlanych dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz modernizujących i przebudowujących budynki, budowle i obiekty technologiczne dla uzyskania efektów użytkowych.

modernizacja-roku-2008-dyplom modernizacja-roku-2006-dyplom