staco kladka

 

„Kładka piesza na terenie zakładu STACO Polska Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 8 w Niepołomicach”

Kładka piesza łącząca nowoprojektowany parking z rozbudowywaną częścią zakładu STACO Polska Sp. z o.o. Ponad zbiornikiem wodnym biegnie kładka o konstrukcji kratownicy przestrzennej z przęsłem długości powyżej 30 metrów. Sztywność przestrzenną konstrukcji zapewnia układ sztywnych węzłów, układ belek, tężników i stężeń. Dodatkowo konstrukcja stalowa pomostu pokryta jest kratami pomostowymi STACO, mocowanymi do belek pomostu.

Długość kładki ok. 95 m

Prace projektowe: 05.2016

most_pychowicki1 most_pychowicki2 most_pychowicki3
most_pychowicki4


III NAGRODA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE SARP
Most jest integralną częścią Trasy Pychowickiej mającej połączyć zachodnie dzielnice Krakowa po obu stronach Wisły. Zlokalizowany na terenie Tynieckiego Parku Krajobrazowego o dużych walorach przyrodniczo - kulturowych.

Koncepcję mostu cechuje umiar i prostota formy oraz minimalna ingerencja w atrakcyjny krajobraz otoczenia. Walory te uzyskano między innymi poprzez właściwe rozwiązania konstrukcyjne; ograniczenie rozpiętości przęseł środkowych (do 130 m) oraz zastosowanie belki stalowej powłokowej o ograniczonej do minimum wysokości. Odmienna krzywizna ciągu pieszo - rowerowego i jego wypiętrzenie nadaje bryle mostu dynamiczny charakter.
widok mostu

Do dziś metaforą mostu jest łuk łączący dwa brzegi. Istotą mostu jest komunikacja, różnie interpretowana, nie tylko jako kanał transportowy, ale jako dialog z otoczeniem.
Most tworzą dwa połączone łuki o odmiennej funkcji. Poziomo zakreślony, wynikający z uwarunkowań urbanistycznych łuk drogi kołowej oraz wznoszący się w pionie łuk kładki pieszej od strony Krakowa.
Dyskretna horyzontalna linia mostu stara się wpisać w szerokie wnętrze krajobrazowe doliny Wisły.
widok mostu widok mostu widok mostu

KONSTRUKCJA

Rozpiętość dwóch przęseł środkowych mostu 130 m, przęseł skrajnych i estakady 55 m, konstrukcję stalową przęsła mostu zaprojektowano jako belkę powłokową. Powłokę belki stanowi blacha grubości 7 do 18 mm użebrowana podłużnie i poprzecznie. Z konstrukcji przęsła wypuszczone są jednostronne wsporniki podpierające kładkę dla pieszych i rowerów. Filary posadowione są poza nurtem rzeki, żelbetowe. Zmiana rozpiętości, a jednocześnie wysokości konstrukcji pozwala na przejście ul. Tynieckiej oraz ścieżki koroną wału przeciwpowodziowego pod mostem.

parking-ciezarowe

Projekt: 2007 r.
Plac parkingowy dla ciężarowych ciągników siodłowych wraz z zapleczem biurowo-socjalnym dla obsługi parkingu (dystrybucja wyrobów firmy MAN)