Zaprojektowano następujące obiekty:
- zblokowana oczyszczalnia ścieków
- pompownia ścieków surowych
- punkt zlewny ścieków
- budynek techniczny
- poletka osadowe
- staw stabilizacyjny