bialka_T1 bialka_T4

bialka_T2 bialka_T3

Projekt 2009 r.
Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Białka Tatrzańska stanowi element systemu energetycznego na terenie województwa małopolskiego.
W skład opracowania weszły : rozdzielnia napowietrzna, budynek rozdzielni , napowietrzne stanowiska transformatorów, drogi, place, oraz zbiornik szczelny, otwarty na wody opadowe.
Ze stacji wyprowadzono  linie średniego napięcia zasilające okolicę.
Stację transformatorową 110/15 kV w Białce Tatrzańskiej zaprojektowano w trudnym obszarze górskim ze względu na znaczne nachylenie terenu przewidzianego pod inwestycję.