Na zlecenie Urzędu Gminy w Kłaju zaprojektowano następujące obiekty:
- zblokowana oczyszczalnia ścieków
- pompownia ścieków surowych
- punkt zlewny ścieków
- budynek techniczny
- poletka osadowe

Oczyszczanie ścieków w ciągach technologicznych BIOBLOK PS następuje drogą biochemicznego rozkładu zanieczyszczeń z zastosowaniem nisko obciązonego osadu czynnego zmodyfikowanego przez intensyfikację biochemicznej deintryfikacji i defostatacji.
Jest to realizowane w warunkach beztlenowo - tlenowych w wspólnym procesie przemian związków węgla, azotu i fosforu. W zależności od parametrów procesu nadmierny osad jest stabilizowany tlenowo w procesie oczyszczania ścieków lub w układzie wydzielonej stabilizacji.