bochenska1

bochenska2 bochenska3

Koncepcja: 2009 r.
Projektowana zabudowa nawiązuje do zabytkowego budynku ratusza projektu Jana Sas Zubrzyckiego z 1903 roku poprzez zaakcentowanie narożnika fragmentem budynku w formie wieży. Element ten będący w znacznie mniejszej skali od znajdującego się po przekątnej placu zabytkowego ratusza jest niejako dalszym krokiem w kierunku aranżacji przestrzeni Placu Zwycięstwa w Niepołomicach.
Projektowany budynek stanowi ważny element kompozycyjny jako oprawa drogi do centrum miasta, będąc próbą zaakcentowania kształtu pierwotnego układu urbanistycznego który na tym odcinku został bezpowrotnie zatarty.

Projektowany budynek jest obiektem dwu kondygnacyjnym, podpiwniczonym, przekryty dachem polskim.

zamkowa11

zamkowa12

zamkowa1-3

Koncepcja i uzgodnienie konserwatorskie 2008 r.
Projekt: 2009 r.
Budynek dwukondygnacyjny o funkcji usługowej (parter), oraz mieszkalno - biurowej (piętro)
Obiekt ten jako południowa kamienica narożna rynku powstał na rzucie i w formie zbliżonej do zarysu historycznego.
Elewacja budynku nawiązuje do poprzez gzymsy, lukarny i kształt dachu nawiązuje do zabudowań gospodarczych zamku.

zamkowa91 zamkowa92

Koncepcja i uzgodnienie konserwatorskie 2008 r.
Projekt: 2009 r.
Podstawowym założeniem projektowym było uzupełnienie zabudowy w formie uporządkowanego kwartału możliwie bez istotnej ingerencji w budynki istniejące.
Jest to obiekt 3 kondygnacyjny z dwoma lokalami handlowo usługowymi w formie pasażu adaptowanego z obecnego podworca, oraz część mieszkalna.
Elewacja budynku nawiązuje do poprzez gzymsy, lukarny i kształt dachu nawiązuje do zabudowań gospodarczych zamku, zaś wyodrębniona na elewacji wieża jest reminiscencją znajdującego się w tym miejscu budynku kordegardy (strażnicy) związanego z pierwotnym układem urbanistycznym otoczenia zamkowego.