NCRH-CCB-1-ETAP2 NCRH-CCB-2-ETAP2

NCRH-CCB-3-ETAP2 NCRH-CCB-4-ETAP2

Budynek Zakładu Opieki Zdrowotnej świadczącej usługi z zakresu radioterapii onkologicznej (terapia protonowa) o takich grupach funkcjonalnych jak:

  • Strefa badań pacjentów, pozycjonowania, wprowadzenia w znieczulenie i prowadzenia terapii,
  • Modelarnia,
  • Strefa symulacji (Tomografu komputerowego),
  • Strefa medyczna planowania leczenia,
  • Strefa medyczna dozymetrii i pozostałych procedur kontroli jakości napromieniania,
  • Strefa medyczna biurowa oraz strefa pomieszczeń techniczno – magazynowo – socjalnych
  • Strefa krótkotrwałego pobytu pacjenta po terapii (zespół pomieszczeń odpoczynku)

Projekt budowlany – luty 2012 (etap II)
Projekt wykonawczy – maj 2012 (etap II)

Projekt budowlany – lipiec 2013 (etap III)
Projekt wykonawczy – styczeń 2014 (etap III)

radioterapiaB radioterapiaB1

radioterapiaB2 radioterapiaB3

radioterapiaB4 radioterapiaB5

radioterapiaB6 radioterapiaB7

radioterapiaB8

 


Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej – Centrum Cyklotronowe Bronowice – Budowa segmentu o funkcji eksperymentalnej i terapeutycznej.

Budowa segmentu o funkcji eksperymentalnej i terapeutycznej to IV etap budowy kompleksu Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej.
Jest to kontynuacja zabudowy wzdłuż elewacji frontowej budynku CCB –GANTRY
Projektowany budynek mieści w sobie dwie funkcje :

  • Terapeutyczną i eksperymentalną wraz z koniecznymi zapleczami
  • Blok o charakterze hali z pomieszczeniami dedykowanymi do realizacji doświadczeń w oparciu o wiązkę z cyklotronu Proteus C 235 jako zabudowa przyległa do bunkra stanowiska Gantry. Trakt hali mieści linie badawcze wykorzystujące wiązkę z Cyklotronu. Konstrukcja tej części budynku monolityczna z betonu ciężkiego zapewniającego osłonność radiologiczną.

Do obsługi obiektu zaprojektowano parking dwupoziomowy.

Kubatura obiektu ok. 23 500,0 m3
Powierzchnia ok. 6 900,0 m2

Prace projektowe: 06.2015-08.2015

NCRH-CCB-1 NCRH-CCB-2

NCRH-CCB-3 NCRH-CCB-4

Ten nowoczesny cyklotron umożliwi przeprowadzanie doświadczeń, oraz leczenie głębiej położonych guzów w okolicy nerwu wzrokowego oraz guzów pozagałkowych.
Część medyczna mieści pomieszczenia związane z radioterapią oka.
Znajdą się tu pomieszczenia związane z leczeniem pacjenta (sala radioterapii, gabinet lekarski), część socjalna dla personelu, oraz szereg pomieszczeń towarzyszących.

Projekt budowlany – grudzień 2010
Projekt wykonawczy – luty 2011