radioterapiaB radioterapiaB1

radioterapiaB2 radioterapiaB3

radioterapiaB4 radioterapiaB5

radioterapiaB6 radioterapiaB7

radioterapiaB8

 


Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej – Centrum Cyklotronowe Bronowice – Budowa segmentu o funkcji eksperymentalnej i terapeutycznej.

Budowa segmentu o funkcji eksperymentalnej i terapeutycznej to IV etap budowy kompleksu Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej.
Jest to kontynuacja zabudowy wzdłuż elewacji frontowej budynku CCB –GANTRY
Projektowany budynek mieści w sobie dwie funkcje :

  • Terapeutyczną i eksperymentalną wraz z koniecznymi zapleczami
  • Blok o charakterze hali z pomieszczeniami dedykowanymi do realizacji doświadczeń w oparciu o wiązkę z cyklotronu Proteus C 235 jako zabudowa przyległa do bunkra stanowiska Gantry. Trakt hali mieści linie badawcze wykorzystujące wiązkę z Cyklotronu. Konstrukcja tej części budynku monolityczna z betonu ciężkiego zapewniającego osłonność radiologiczną.

Do obsługi obiektu zaprojektowano parking dwupoziomowy.

Kubatura obiektu ok. 23 500,0 m3
Powierzchnia ok. 6 900,0 m2

Prace projektowe: 06.2015-08.2015