NCRH-CCB-1-ETAP2 NCRH-CCB-2-ETAP2

NCRH-CCB-3-ETAP2 NCRH-CCB-4-ETAP2

Budynek Zakładu Opieki Zdrowotnej świadczącej usługi z zakresu radioterapii onkologicznej (terapia protonowa) o takich grupach funkcjonalnych jak:

  • Strefa badań pacjentów, pozycjonowania, wprowadzenia w znieczulenie i prowadzenia terapii,
  • Modelarnia,
  • Strefa symulacji (Tomografu komputerowego),
  • Strefa medyczna planowania leczenia,
  • Strefa medyczna dozymetrii i pozostałych procedur kontroli jakości napromieniania,
  • Strefa medyczna biurowa oraz strefa pomieszczeń techniczno – magazynowo – socjalnych
  • Strefa krótkotrwałego pobytu pacjenta po terapii (zespół pomieszczeń odpoczynku)

Projekt budowlany – luty 2012 (etap II)
Projekt wykonawczy – maj 2012 (etap II)

Projekt budowlany – lipiec 2013 (etap III)
Projekt wykonawczy – styczeń 2014 (etap III)