szkola-xxi1 szkola-xxi2 szkola-xxi4

szkola-xxi5 szkola-xxi6 szkola-xxi3

Koncepcja: 2009 r.
Projektując wnętrza projektu typowego szkoły (Model XXI) szczególny nacisk położono na rangę miejsca.
Specyfika funkcjonowania tych obiektów wyróżniła strefy o zróżnicowanej funkcji i dostępie do nich.
Jest to ogólnodostępny hol jako miejsce spotkań, uroczystych akademii czy spektakli, część stricte biurowa dostępna tylko dla pracowników, oraz sale lekcyjne z rozdziałem na skrzydło dzieci starszych i skrzydło dzieci młodszych.
W tym ostatnim prowadzą pośrednie wyjścia przez przedsionek na ogródek klasowy co umożliwia prowadzenie zajęć plenerowych.
Zróżnicowana kolorystyka posadzek podkreśla miejsca formalnie ważne ? miejsca spotkań.

staco2 staco3 staco4 staco1

Aranżacja holu i klatki schodowej nawiązuje do profilu produkcji firmy STACO

pzmot1 pzmot2 pzmot3

Salon Samochodowy PZMot FIAT w Krakowie