2021 lab col med 1 2021 lab col med 2 2021 lab col med 3

 

Program funkcjonalno użytkowy 2019 r.

Program funkcjonalno – użytkowy  dla I etapu zadania pn. Modernizacja i rozbudowa istniejącego Kampusu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Prokocimiu.  W skład I etapu zadania  wchodził między innymi  Budynek Laboratoryjny.

Podstawą do określenia wielkości powierzchni Budynku  Laboratoryjnego „A”  są potrzeby Uczelni. Program obejmuje pomieszczenia zlokalizowane na  5 kondygnacjach nadziemnych i dwóch podziemnych.

W części podziemnej ulokowane są  zwierzętarnia - część hodowlana i eksperymentalna, laboratorium obrazowania oraz pomieszczenia techniczne

Na kondygnacjach nadziemnych znajdują się laboratoria oraz moduły badawcze  poszczególnych zespołów. Są to między innymi laboratoria obrazowania, zaawansowanych technik komórkowych, farmakokinetyki i toksokinetyki, badań izotopowych, Ośrodek Genomiki Medycznej OMICRON, oraz Biobank - zaumatyzowana stacja do przechowywania 1 200 000 sztuk próbek krwi.

Budynek będzie  połączony  nadziemnym łącznikiem z budynkiem dydaktyczno-administracyjnym ”B” oraz budynkiem medycyny sądowej ”F”

Od strony południowej budynek jest również połączony na wysokości drugiej  kondygnacji z budynkiem Wydziału Farmaceutycznego.

.

 

 2021 sad col med 1 2021 sad col med 2 

2021 sad col med 3 2021 sad col med 4

 

Koncepcja i program funkcjonalno użytkowy 2020 r.

Koncepcja i program funkcjonalno – użytkowy  dla I etapu zadania pn. Modernizacja i rozbudowa istniejącego Kampusu UJ CM w Krakowie Prokocimiu.  W skład I etapu zadania  wchodził między innymi  Budynek Anatomii i Medycyny Sądowej.

Budynek mieszczący między innymi sale bloków sekcyjnych, ambulatoria, sale medycyny sądowej, genetyki sądowej i anatomii.

Powiązanie funkcjonalne poprzez przewiązkę komunikacyjną z dalszymi budynkami dydaktycznymi na terenie Kampusu UJ CM umożliwia wygodne przemieszczanie się studentów w ramach zajęć dydaktycznych. Opracowując funkcję budynku zwrócono szczególną uwagę na osobną bezkolizyjną  komunikację dla personelu, dla studentów oraz dla bliskich osób zmarłych.

centrum-promieniowania1 centrum-promieniowania2 centrum-promieniowania3

centrum-promieniowania4 centrum-promieniowania5 centrum-promieniowania6

centrum-promieniowania7 centrum-promieniowania8

Koncepcja 2009 r.
Koncepcja technologiczna dla planowanej realizacji Polskiego Synchrotronu - Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych.
Lokalizacja w obrębie kwartału inwestycyjnego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Obiekt składa się z części administracyjno socjalnej na rzucie wieloboku nawiązującego do kształtu pierścienia synchrotronu, oraz hali mieszczącej akcelerator liniowy i hali synchrotronu z pierścieniem akumulującym..
Zabudowa ściśle związana z wymaganiami technologicznymi wkomponowana została w zarys kwartału inwestycyjnego.
Obrys dachu poprzez zastosowanie gzymsu obiegającego obiekt wraz z biologicznie czynnym pokryciem stropodachu (nawierzchnia trawiasta) zmniejsza jego masę wizualną i daje efekt ukrycia w terenie, bardzo pożądany w kontekście krajobrazu otwartego i parkowego charakteru całego kwartału inwestycyjnego.