centrum-promieniowania1 centrum-promieniowania2 centrum-promieniowania3

centrum-promieniowania4 centrum-promieniowania5 centrum-promieniowania6

centrum-promieniowania7 centrum-promieniowania8

Koncepcja 2009 r.
Koncepcja technologiczna dla planowanej realizacji Polskiego Synchrotronu - Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych.
Lokalizacja w obrębie kwartału inwestycyjnego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Obiekt składa się z części administracyjno socjalnej na rzucie wieloboku nawiązującego do kształtu pierścienia synchrotronu, oraz hali mieszczącej akcelerator liniowy i hali synchrotronu z pierścieniem akumulującym..
Zabudowa ściśle związana z wymaganiami technologicznymi wkomponowana została w zarys kwartału inwestycyjnego.
Obrys dachu poprzez zastosowanie gzymsu obiegającego obiekt wraz z biologicznie czynnym pokryciem stropodachu (nawierzchnia trawiasta) zmniejsza jego masę wizualną i daje efekt ukrycia w terenie, bardzo pożądany w kontekście krajobrazu otwartego i parkowego charakteru całego kwartału inwestycyjnego.

cyklotron1 cyklotron2 cyklotron4

cyklotron3

 

Projekt 2010 r.
Na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie zaprojektowano budynek badawczo naukowy mieszczący najnowocześniejszy w Polsce cyklotron wraz z infrastrukturą techniczną.
Charakter architektoniczny ukazuje złożoność funkcji. Dwie scalone ze sobą części ciężka stricte technologiczna, oraz lekka naukowo badawcza i związana z radioterapią oka scalono ze sobą poprzez  skalę, oraz formę gzymsu. Scalający gzyms przechodzi  w zadaszenie nad wejściem  głównym , tworząc wraz z aranżowaną strefą wejściową  monumentalną formę stosowną do rangi miejsca, charakteru istniejącej zabudowy, jak również  elegancji stylu nawiązującego do pionierskiego okresu eksperymentów nad zderzaniem cząstek.
Szczególne podejście do opracowania formy projektowanego obiektu związane jest z tradycją miejsca, gdyż to bronowicki instytut był pierwszym w Polsce użytkownikiem cyklotronu od 1958 roku. Jest to zatem miejsce niezwykłe, gdzie tradycja styka się z nowoczesnością. Przed wejściem głównym zaaranżowano atrakcyjną przestrzeń zieloną w postaci parku nauki z wkomponowanym zbiornikiem retencyjnym, kładkami pieszymi, ławkami, oraz elementami małej architektury.
Projektując otoczenie Centrum Radioterapii udało się zachować maksymalnie dużo elementów istniejącego zadrzewienia, uzupełniając obszar nowymi nasadzeniami, które tworzą właściwą oprawę dojścia głównego do budynku, stanowiąc jednocześnie strefę relaksu podczas przerw w pracy, bądź oczekiwania na badania związane z radioterapią oka.

GANTRY_01 GANTRY_02

 

Projekt 2011-2012 r.
Projektowany obiekt stanowiska Gantry został zlokalizowany w części północnej terenu Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, jako druga część zrealizowanego budynku cyklotronu, zawierającego część medyczną (Terapia Oka) oraz wydzieloną od niej część laboratoryjną/naukową/techniczną.  Część medyczna zrealizowanego w pierwszym etapie obiektu zostanie włączona funkcjonalnie do projektowanej w obecnym etapie funkcji medycznej..
Forma i kształt architektoniczny projektowanego budynku został dopasowany do istniejącego terenu z zachowaniem skali i charakteru zabudowy dostosowanej do istniejącego otoczenia oraz z uwzględnieniem konieczności kontynuacji zaproponowanego w I etapie rytmu podziałów na elewacji oraz sposobu wykończenia tejże elewacji.