2021 sad col med 1 2021 sad col med 2 

2021 sad col med 3 2021 sad col med 4

 

Koncepcja i program funkcjonalno użytkowy 2020 r.

Koncepcja i program funkcjonalno – użytkowy  dla I etapu zadania pn. Modernizacja i rozbudowa istniejącego Kampusu UJ CM w Krakowie Prokocimiu.  W skład I etapu zadania  wchodził między innymi  Budynek Anatomii i Medycyny Sądowej.

Budynek mieszczący między innymi sale bloków sekcyjnych, ambulatoria, sale medycyny sądowej, genetyki sądowej i anatomii.

Powiązanie funkcjonalne poprzez przewiązkę komunikacyjną z dalszymi budynkami dydaktycznymi na terenie Kampusu UJ CM umożliwia wygodne przemieszczanie się studentów w ramach zajęć dydaktycznych. Opracowując funkcję budynku zwrócono szczególną uwagę na osobną bezkolizyjną  komunikację dla personelu, dla studentów oraz dla bliskich osób zmarłych.