GANTRY_01 GANTRY_02

 

Projekt 2011-2012 r.
Projektowany obiekt stanowiska Gantry został zlokalizowany w części północnej terenu Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, jako druga część zrealizowanego budynku cyklotronu, zawierającego część medyczną (Terapia Oka) oraz wydzieloną od niej część laboratoryjną/naukową/techniczną.  Część medyczna zrealizowanego w pierwszym etapie obiektu zostanie włączona funkcjonalnie do projektowanej w obecnym etapie funkcji medycznej..
Forma i kształt architektoniczny projektowanego budynku został dopasowany do istniejącego terenu z zachowaniem skali i charakteru zabudowy dostosowanej do istniejącego otoczenia oraz z uwzględnieniem konieczności kontynuacji zaproponowanego w I etapie rytmu podziałów na elewacji oraz sposobu wykończenia tejże elewacji.