2021 lab col med 1 2021 lab col med 2 2021 lab col med 3

 

Program funkcjonalno użytkowy 2019 r.

Program funkcjonalno – użytkowy  dla I etapu zadania pn. Modernizacja i rozbudowa istniejącego Kampusu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Prokocimiu.  W skład I etapu zadania  wchodził między innymi  Budynek Laboratoryjny.

Podstawą do określenia wielkości powierzchni Budynku  Laboratoryjnego „A”  są potrzeby Uczelni. Program obejmuje pomieszczenia zlokalizowane na  5 kondygnacjach nadziemnych i dwóch podziemnych.

W części podziemnej ulokowane są  zwierzętarnia - część hodowlana i eksperymentalna, laboratorium obrazowania oraz pomieszczenia techniczne

Na kondygnacjach nadziemnych znajdują się laboratoria oraz moduły badawcze  poszczególnych zespołów. Są to między innymi laboratoria obrazowania, zaawansowanych technik komórkowych, farmakokinetyki i toksokinetyki, badań izotopowych, Ośrodek Genomiki Medycznej OMICRON, oraz Biobank - zaumatyzowana stacja do przechowywania 1 200 000 sztuk próbek krwi.

Budynek będzie  połączony  nadziemnym łącznikiem z budynkiem dydaktyczno-administracyjnym ”B” oraz budynkiem medycyny sądowej ”F”

Od strony południowej budynek jest również połączony na wysokości drugiej  kondygnacji z budynkiem Wydziału Farmaceutycznego.

.