cyklotron1 cyklotron2 cyklotron4

cyklotron3

 

Projekt 2010 r.
Na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie zaprojektowano budynek badawczo naukowy mieszczący najnowocześniejszy w Polsce cyklotron wraz z infrastrukturą techniczną.
Charakter architektoniczny ukazuje złożoność funkcji. Dwie scalone ze sobą części ciężka stricte technologiczna, oraz lekka naukowo badawcza i związana z radioterapią oka scalono ze sobą poprzez  skalę, oraz formę gzymsu. Scalający gzyms przechodzi  w zadaszenie nad wejściem  głównym , tworząc wraz z aranżowaną strefą wejściową  monumentalną formę stosowną do rangi miejsca, charakteru istniejącej zabudowy, jak również  elegancji stylu nawiązującego do pionierskiego okresu eksperymentów nad zderzaniem cząstek.
Szczególne podejście do opracowania formy projektowanego obiektu związane jest z tradycją miejsca, gdyż to bronowicki instytut był pierwszym w Polsce użytkownikiem cyklotronu od 1958 roku. Jest to zatem miejsce niezwykłe, gdzie tradycja styka się z nowoczesnością. Przed wejściem głównym zaaranżowano atrakcyjną przestrzeń zieloną w postaci parku nauki z wkomponowanym zbiornikiem retencyjnym, kładkami pieszymi, ławkami, oraz elementami małej architektury.
Projektując otoczenie Centrum Radioterapii udało się zachować maksymalnie dużo elementów istniejącego zadrzewienia, uzupełniając obszar nowymi nasadzeniami, które tworzą właściwą oprawę dojścia głównego do budynku, stanowiąc jednocześnie strefę relaksu podczas przerw w pracy, bądź oczekiwania na badania związane z radioterapią oka.