inflora2 inflora1

Koncepcja, uzgodnienie konserwatorskie i projekt 2004 r.
Zakład produkcyjny zajmujący się hodowlą roślin metoda ?in vitro?
Teren inwestycji przylega do zabytkowego fortu nr 47 ?Łysa Góra? z lat 1872-1885 dlatego też nowoprojektowany zakład został wpasowany w krajobraz w sposób nie dewastujący wartości historycznych.
Obiekt składa się z trzech elementów tj. hali produkcyjnej zagłębionej w terenie, budynku administracyjnego nawiązującego do historycznego otoczenia, oraz budynku technicznego obsypanego wałem który równocześnie zasłania halę produkcyjną od strony historycznej drogi do fortu Łysa Góra.
Projekt ten jest przykładem maksymalnie bez inwazyjnego wkomponowania nowej funkcji w otoczenie substancją zabytkową.