SILGAN SILGAN_2 SILGAN_3

Koncepcja 2010 r.
Projekt 2010 r.
Projekt architektoniczno - budowlany powstał w oparciu o wytyczne Inwestora.
Zaprojektowano w ramach rozbudowy istniejącego zakładu halę produkcyjną, oraz dwie hale magazynowe.
Forma i kształt architektoniczny projektowanych obiektów został dopasowany do istniejącego terenu z zachowaniem skali zabudowy dostosowanej do istniejącego otoczenia.