bell polska1  bell polska2

Projekt: PROBADEX-KRAKÓW – 2014 r.
Nadzór inwestorski nad realizacją: PROBADEX-KRAKÓW – 2014-2015 r.

Projekt rozbudowy zakładał dwukrotne zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu. Rozbudowano części administracyjną, produkcyjną i socjalną które wraz z obiektem już istniejącym stworzyły harmonijną całość.
W trakcie projektowania etapowano poszczególne segmenty, tak aby w toku realizacji budowy nie zakłócić procesu produkcji który nie mógł zostać zatrzymany. Utrzymanie produkcji w standardach przemysłu spożywczego, przy jednoczesnym prowadzeniu prac budowlanych stanowiło dla nas ciekawe wyzwanie projektowe.
Zaprojektowany układ funkcjonalny, oraz przyjęta kolejność robót budowlanych pozwoliły w pełni osiągnąć zamierzone cele.
Pomieszczenia zakładu zaprojektowano zgodnie z najwyższymi standardami wykończenia niezbędnymi dla obiektów przemysłu spożywczego

.