barwa1 barwa1a

barwa3 barwa4

Rozbudowa i nadbudowa istniejącego zakładu produkcji kosmetyków BARWA.
Kształt dotychczasowego obiektu stał się wynikiem wielokrotnej przebudowy dawnej cegielni prawdopodobnie jeszcze z początków XX wieku, zabudowy dość charakterystycznej dla industrialnego charakteru ówczesnego Podgórza.
Liczne dobudowy z lat powojennych zatarły dawny charakter obiektu, zaś po innych podgórskich manufakturach pozostało tylko wspomnienie dlatego też postanowiliśmy uszanować tradycję miejsca co znalazło swój wyraz w formie nowoprojektowanego obiektu.
Znalazło to odzwierciedlenie w układzie budynku, kształcie dachu, oraz ceglasto ? czerwonej kolorystyce elewacji.

Podczas realizacji inwestycji zakład utrzymywał ciągłość produkcji.