variant variant1 variant2

Projekt: 2007 r.
Zaprojektowany obiekt służy rerafinacji olejów przepracowanych
Forma i kształt architektoniczny projektowanego budynku został dopasowany do istniejącego terenu z zachowaniem skali zabudowy dostosowanej do istniejącego otoczenia. W skład obiektu wchodzi hala produkcyjna, laboratoria,  oraz dwukondygnacyjna część administracyjno socjalna.