vision1 vision2

Projekt: 2007 r.
Rozbudowa istniejącego obiektu recyclingu tworzyw sztucznych.
Budynek o zwartej formie porządkującej istniejący układ urbanistyczny jest zgodna z wytycznymi inwestora oraz wymogami technologicznymi.