polynt7 polynt8 polynt1

polynt2 polynt3 polynt4

polynt5 polynt6 polynt polynt1

I etap 2005 r.
Projekt Zakładu Tworzyw Sztucznych  w oparciu o wytyczne technologiczne inwestora. "LONZA"
Budynek o zwartej formie mieści w sobie części produkcyjne, magazynowe, zaplecze techniczne, oraz pomieszczenia socjalne i administracyjne.

II etap 2006 r.
Projekt Zakładu Żywic Poliestrowych. "POLYNT"
Zabudowa typu kwartałowego obsługiwana poprzez ortogonalny układ dróg wewnętrznych. Całość funkcjonalno-technologiczna zastała rozplanowana w czterech kwartałach w ramach których zaprojektowano hale produkcyjne, laboratoria,  hale zbiorników surowca, oraz wieżę budynku obsługi produkcji.

III etap 2008 r.
Nadbudowa segmentu administracyjno socjalnego nad częścią budynku administracyjnego ZTS.

IV etap 2016 r. 
Budowa Zakładu Produkcji Żelkotów w ramach rozbudowy istniejącego zakładu produkcyjnego POLYNT COMPOSITES POLAND Spółka z o.o. w Niepołomicach.
Projektowany obiekt stanowi nowa instalacja nie powiązana pod względem technologii produkcji z instalacjami produkcyjnymi istniejącymi w Zakładzie. Projektowany budynek składa się z części produkcyjnej, magazynowej oraz laboratoryjnej wraz z niezbędną infrastrukturą. 
Powierzchnia nowoprojektowanej zabudowy ok. 2 650,00 m2
Prace budowlane związanie z realizacją projektu odbywały się na styku z pracującym zakładem nie mając wpływu na bieżącą produkcje.