cola radzymin cola radzymin1

Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.  w Radzyminie.

Celem projektowanej rozbudowy było usprawnienie spedycji wyrobów gotowych, oraz uzyskanie połączenia technologicznego umożliwiającego możliwie szybki i bezkolizyjny transport wyrobów gotowych do stref magazynowania.

W ramach inwestycji zaprojektowano :
• Budowę magazynu "B" wysokiego składowania z częścią socjalno-biurową
• Rozbudowę istniejącego magazynu "A" (napojów) o segment biur magazynu
• Rozbudowę istniejącego budynku kompletacji dostaw o estakadę automatycznego transportu połączoną z nowoprojektowaną halą wysokiego składowania

Powierzchnia nowoprojektowanej zabudowy ok. 4 000,00 m2
Prace budowlane związanie z realizacją projektu odbywały się na styku z pracującym zakładem nie mając wpływu na bieżącą produkcje.

STACO STACO1

STACO2 STACO3

stacoN stacoN1 stacoN2 stacoN3 stacoN4 

„Rozbudowa zakładu STACO Polska Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 8 w Niepołomicach

Rozbudowa istniejącego zakładu zajmującego się wykonywaniem stalowych krat pomostowych, stopni schodów, wyrobów pochodnych z krat oraz stalowych paneli dachowych.

Celem inwestycji było zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu.

Kompleksowy projekt wielobranżowy obejmował takie działania jak :

  • przebudowa istniejących segmentów hal produkcyjnych i magazynowych, części administracyjno – socjalnej, oraz powierzchni utwardzonych wraz z uzbrojeniem terenu
  • budowa nowych, oraz rozbudowa istniejących obiektów w tym hale produkcyjne i produkcyjno magazynowe, segment administracyjny oraz powierzchni utwardzonych i infrastruktury technicznej

Forma i kształt architektoniczny projektowanego budynku został dopasowany do istniejącego terenu z zachowaniem skali zabudowy dostosowanej do istniejącego otoczenia.
Poszczególne segmenty składają się z prostokątnych brył i będą stanowić dopełnienie kubatury istniejącej o charakterze przemysłowym.


Kubatura projektowanych obiektów ok. 45 200,0 m3
Powierzchnia projektowanej zabudowy ok. 6 150,0 m2
Kategoria obiektu budowlanego XVIII – budynki przemysłowe, obiekty magazynowe

Prace projektowe: 12.2015-03.2016

bell polska1  bell polska2

Projekt: PROBADEX-KRAKÓW – 2014 r.
Nadzór inwestorski nad realizacją: PROBADEX-KRAKÓW – 2014-2015 r.

Projekt rozbudowy zakładał dwukrotne zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu. Rozbudowano części administracyjną, produkcyjną i socjalną które wraz z obiektem już istniejącym stworzyły harmonijną całość.
W trakcie projektowania etapowano poszczególne segmenty, tak aby w toku realizacji budowy nie zakłócić procesu produkcji który nie mógł zostać zatrzymany. Utrzymanie produkcji w standardach przemysłu spożywczego, przy jednoczesnym prowadzeniu prac budowlanych stanowiło dla nas ciekawe wyzwanie projektowe.
Zaprojektowany układ funkcjonalny, oraz przyjęta kolejność robót budowlanych pozwoliły w pełni osiągnąć zamierzone cele.
Pomieszczenia zakładu zaprojektowano zgodnie z najwyższymi standardami wykończenia niezbędnymi dla obiektów przemysłu spożywczego

.