general-beton1 general-beton2

general-beton3 general-beton4

Projekt: 2007 r.
Zakład produkcji betonu w Niepołomicach zlokalizowany w północno zachodniej części miasta. Forma i kształt architektoniczny projektowanej zabudowy węzła betoniarskiego wynika z wytycznych technologicznych.
W skład projektowanego obiektu poza węzłem betoniarskim weszła cześć administracyjno ? socjalna oraz hala garażowa.

barwa1 barwa1a

barwa3 barwa4

Rozbudowa i nadbudowa istniejącego zakładu produkcji kosmetyków BARWA.
Kształt dotychczasowego obiektu stał się wynikiem wielokrotnej przebudowy dawnej cegielni prawdopodobnie jeszcze z początków XX wieku, zabudowy dość charakterystycznej dla industrialnego charakteru ówczesnego Podgórza.
Liczne dobudowy z lat powojennych zatarły dawny charakter obiektu, zaś po innych podgórskich manufakturach pozostało tylko wspomnienie dlatego też postanowiliśmy uszanować tradycję miejsca co znalazło swój wyraz w formie nowoprojektowanego obiektu.
Znalazło to odzwierciedlenie w układzie budynku, kształcie dachu, oraz ceglasto ? czerwonej kolorystyce elewacji.

Podczas realizacji inwestycji zakład utrzymywał ciągłość produkcji.

variant variant1 variant2

Projekt: 2007 r.
Zaprojektowany obiekt służy rerafinacji olejów przepracowanych
Forma i kształt architektoniczny projektowanego budynku został dopasowany do istniejącego terenu z zachowaniem skali zabudowy dostosowanej do istniejącego otoczenia. W skład obiektu wchodzi hala produkcyjna, laboratoria,  oraz dwukondygnacyjna część administracyjno socjalna.