SILGAN SILGAN_2 SILGAN_3

Koncepcja 2010 r.
Projekt 2010 r.
Projekt architektoniczno - budowlany powstał w oparciu o wytyczne Inwestora.
Zaprojektowano w ramach rozbudowy istniejącego zakładu halę produkcyjną, oraz dwie hale magazynowe.
Forma i kształt architektoniczny projektowanych obiektów został dopasowany do istniejącego terenu z zachowaniem skali zabudowy dostosowanej do istniejącego otoczenia.

 

rozbudowa zakładu Coca Cola rozbudowa zakładu Coca Cola

Rozbudowa zakładu COCA-COLA HBC POLSKA Sp. z o.o. w Staniątkach.

Projekt zakładał usprawnienie spedycji wyrobu gotowego.
W tym celu zaprojektowano nowe zadaszone strefy załadunkowe, wraz z rozbudową  istniejących hal, nowym budynkiem biurowym, oraz systemem wewnętrznych
dróg i placów.
Jest to kontynuacja istniejącej zabudowy produkcyjno-magazynowej.

 

Coca-Cola_zagosp_800

Rekordowy termin uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania: ?Rozbudowa i przebudowa Zakładu Produkcyjnego Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
wraz z budową placu składowego w miejscowości Staniątki?

Termin podpisania umowy: 04.01.2010r
Termin przekazania projektu budowlanego do urzędu: 26.01.2010r
Termin uzyskania pozwolenia na budowę: 17.03.2010r

polynt7 polynt8 polynt1

polynt2 polynt3 polynt4

polynt5 polynt6 polynt polynt1

I etap 2005 r.
Projekt Zakładu Tworzyw Sztucznych  w oparciu o wytyczne technologiczne inwestora. "LONZA"
Budynek o zwartej formie mieści w sobie części produkcyjne, magazynowe, zaplecze techniczne, oraz pomieszczenia socjalne i administracyjne.

II etap 2006 r.
Projekt Zakładu Żywic Poliestrowych. "POLYNT"
Zabudowa typu kwartałowego obsługiwana poprzez ortogonalny układ dróg wewnętrznych. Całość funkcjonalno-technologiczna zastała rozplanowana w czterech kwartałach w ramach których zaprojektowano hale produkcyjne, laboratoria,  hale zbiorników surowca, oraz wieżę budynku obsługi produkcji.

III etap 2008 r.
Nadbudowa segmentu administracyjno socjalnego nad częścią budynku administracyjnego ZTS.

IV etap 2016 r. 
Budowa Zakładu Produkcji Żelkotów w ramach rozbudowy istniejącego zakładu produkcyjnego POLYNT COMPOSITES POLAND Spółka z o.o. w Niepołomicach.
Projektowany obiekt stanowi nowa instalacja nie powiązana pod względem technologii produkcji z instalacjami produkcyjnymi istniejącymi w Zakładzie. Projektowany budynek składa się z części produkcyjnej, magazynowej oraz laboratoryjnej wraz z niezbędną infrastrukturą. 
Powierzchnia nowoprojektowanej zabudowy ok. 2 650,00 m2
Prace budowlane związanie z realizacją projektu odbywały się na styku z pracującym zakładem nie mając wpływu na bieżącą produkcje.