1995 – Jerzy Boruta w oparciu o ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zakłada Przedsiębiorstwo  Projektowania i Realizacji Inwestycji  „PROBADEX-KRAKÓW”. Obiekty przemysłowe kreślone ręką naszych projektantów powstają w całym kraju oraz na terenie Republiki Czeskiej i Rosji.

1998 – wprowadzenie zintegrowanych systemów zarządzania jakością  ISO

2004 – w podkrakowskich Niepołomicach powstaje siedziba firmy. W tym czasie prężnie rozwija się Niepołomicka Strefa Przemysłowa przy znacznym udziale projektowym naszej firmy.

2020 – przekształcenie firmy w spółkę komandytową.  „PROBADEX-KRAKÓW” obchodzi 25 lat działalności

W tym okresie mieliśmy przyjemność pracowania nad bardzo złożonymi, innowacyjnymi w skali kraju projektami między innymi z dziedzin naukowo badawczych, fizyki i atomistyki.

 

Misja

Człowiek od tysięcy lat kreuje swoje otoczenie, zmienia krajobraz .

Naszą misją jest zrównoważony rozwój przestrzeni która nas otacza.
Połączenie najkorzystniejszej funkcji opartej na najnowszych technologiach w sposób harmonijny z dbałością o środowisko naturalne i skalą przyjazną człowiekowi.
Każdy budynek traktujemy jak „żywy organizm” który ewoluuje.

Działajmy tak aby móc po latach spojrzeć z satysfakcją na nasze dzieło, z myślą o przyszłych pokoleniach.

Nasza działalność obecnie obejmuje w szczególności:

- projektowanie inwestycji we wszystkich branżach,
- prowadzenie nadzorów autorskich i inwestorskich,
- opracowanie studiów zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zarządzanie kontraktami,
- pełnienie funkcji  inwestora  zastępczego,
- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

W skład firmy wchodzą:

Biuro Realizacji Inwestycji,
Pracownia Architektury,
Pracownia Konstrukcji,
Pracownia Instalacji


Aktualnie firma zatrudnia na pełnych etatach ok. 15 osób w większości uprawnionych projektantów, ponadto współpracuje z wieloma specjalistami, ekspertami i firmami branżowymi. Firma jako jedna z pierwszych w Polsce działających w branży od 1998 roku realizuje swoje cele poprzez zintegrowany system zarządzania jakością nadzorowany przez TÜV Polska i posiada:

 • certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie projektowanie,zarządzanie kontraktem, inwestorstwo zastępcze i nadzór budowlany
 • certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 14001:2015 w zakresie projektowanie,zarządzanie kontraktem, inwestorstwo zastępcze i nadzór budowlanyFirma jest również akredytowanym wykonawcą usług w ramach programu  „Phare”  - Program Rozwoju Przedsiębiorstw  realizowanych przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w  dziedzinie „Planowanie inwestycyjne, dokumentacja techniczna inwestycji”. Firma jest członkiem BCC.

Firma posiada znaczący dorobek i referencje, a przygotowane i kompleksowo wykonane przedsięwzięcia potwierdzają terminową realizację, wysoką jakość, fachowość i rzetelności. Uzyskane nagrody, wyróżnienia, medale europejskie, certyfikaty  są naszą chlubą i wizytówką, a jednocześnie zobowiązują do ciągłej pracy, pogłębiania wiedzy i praktyki.

 

 

 

 

Wśród najważniejszych dokonań kompleksowo zrealizowanych inwestycji należy wymienić przede wszystkim:

 • Fabrykę Opakowań Kartonowych WALL w Stanisławicach,
 • Magazyn satelitarny Wysokiego Składowania dla Fabryki Opakowań Kartonowych w Stanisławicach
 • Zakład WALL - BDA Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
 • Fabrykę Krat Pomostowych w Niepołomicach,
 • Wydział Powłok Ochronnych - Ocynkownia Ogniowa w Niepołomicach dla firmy STACO
 • Fabrykę Okien Dresdner Fensterbau w Niepołomicach,
 • Centrum  Usług Motoryzacyjnych PZM w Krakowie oraz w Staszowie.
 • Rozbudowa Fabryki Krat Pomostowych STACO w Niepołomicach

 

Według naszych projektów wykonano miedzy innymi:

 • Halę dla maszyn papierniczych ICEK ŽIPA” – Žimrovice - Czeska Republika,
 • Instalację rekuperacji ciepła w  SEPAP Stet - Czeska Republika,
 • Halę dla gry w tenisa w Vratimowie - Czeska Republika,
 • Rurociągi specjalistyczne dla fabryki samochodów SKODA w Mlada Boleslav - Czeska Republika,
 • Modernizację systemów chłodzenia procesów technologicznych w fabryce SETUZA a.s. w Usti nad Łabą - Czeska Republika,
 • Zakład produkcji kartonu w Zakładach Papierniczych w Loucovicah - Czeska Republika,
 • Fabrykę Opakowań Kartonowych MM w Moskwie,
 • Przebudowę Centrum  Sportowego  Przygotowań Olimpijskich koło Tweru-Rosja,
 • Projekt Fabryki Delikatesów Wędliniarskich i Wyrobów Mięsnych w Niepołomicach,
 • Fabrykę Płytek Ceramicznych w Opocznie Zakład Nr 6,
 • Oczyszczalnię ścieków komunalnych w Kłaju i Targowisku,
 • Fabrykę Urządzeń Chłodniczych JUKA w Niepołomicach,
 • Adaptację części Zamku Królewskiego w Niepołomicach na  Centrum Konferencyjne z zapleczem hotelowym,
 • Adaptację budynku oraz zabudowę dziedzińca  z przeznaczeniem  na salę audytoryjną i seminaryjną z zapleczem w Pałacu Larischa w Krakowie przy ul. Brackiej 12 oraz  przebudowa budynku Collegium Wróblewskiego przy ul. Olszewskiego 2 w Krakowie dla Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
 • Fabrykę kosmetyków BARWA w Krakowie.
 • Terminal Logistyczny  DHL  w Niepołomicach,
 • Konstrukcję oraz instalacje zewnętrzne dla fabryki karmy dla zwierząt ROYAL CANIN w Niepołomicach,
 • Fabrykę  Przerobu Olejów Przepracowanych  VARIANT w Trzebini,
 • Stację Paliw ORLEN w Niepołomicach
 • Projekt nowego zakładu firmy FRAPOL w Krakowie,
 • Rozbudowa Fabryki  Tworzyw Sztucznych POLYNT w Niepołomicach,
 • Rozbudowa Fabryki Krat Pomostowych w Niepołomicach,
 • Rozbudowa  Fabryki  „SILGAN - WHITE CAP” w Niepołomicach,
 • Zakładów Betoniarskich „GENERAL BETON” w Niepołomicach oraz „CEMEX” w Ochmanowie,
 • Terminal spożywczy „WIGO” w Niepołomicach,
 • Rozbudowa Fabryki Krat Pomostowych w Niepołomicach,
 • Rozbudowa  Fabryki  „SILGAN - WHITE CAP” w Niepołomicach,
 • Zakładów Betoniarskich „GENERAL BETON” w Niepołomicach oraz „CEMEX” w Ochmanowie,
 • Terminal spożywczy „WIGO” w Niepołomicach,
 • Fabryka urządzeń elektrycznych „ELEKTROSCHUBERT” w Niepołomicach,
 • Fabryka  Elementów Metalowych i Odlewnię  dla Przedsiębiorstwa Zagranicznego ALPHA w Niepołomicach,
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla  centrum miasta Dąbrowa Górnicza,
 • Budynek handlowo-usługowy OGRÓD-DOM w Niepołomicach
 • Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Coca-Cola w Staniątkach,
 • Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego do celów badawczych w Krakowie,
 • Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej – Centrum Cyklotronowe Bronowice w Krakowie,
 • Rozbudowa Zakładu Produkcji Wędlin BELL w Niepołomicach,
 • Rozbudowa Zakładu Żywic Poliestrowych POLYNT Sp. z o.o. w Niepołomicach,

 •  

  Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Coca-Cola Polska Sp. z o.o. w Radzyminie,
 • Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Coca-Cola Polska Sp. z o.o. w Staniątkach,

 

probadex2

 

Ponadto wykonaliśmy szereg programów funkcjonalno-użytkowych dla wielu obiektów, miedzy innymi:

Programy funkcjonalno - użytkowe  i założenia technologiczne dla wielu obiektów w tym dla: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

-   Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej,
-   Instytutu Zoologii,
-   Wydziału Matematyki i Informatyki,
-   Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej;
-   Instytutu Informacji  Naukowej  i Bibliotekoznawstwa UJ
-   Instytutu  Sztuk Audiowizualnych
-   Instytutu  Ekonomii i Zarządzania
-   Instytutu Prawa własności Intelektualnej
-   Instytutu Dziennikarstwa i  Komunikacji Społecznej
-   Instytutu Spraw Publicznych
-   Instytutu Psychologii Stosowanej
-   Wydziału Fizyki  Astronomii   i   Informatyki Stosowanej 

oraz


-   Program funcjonalno-użytkowy Centrum Dydaktyczno - Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu,
-   Małopolskiego Centrum  Słowa i Dźwięku w Niepołomicach, 
-   Program funcjonalno-użytkowy - Centrum Konferencyjnego z zapleczem hotelowym w Zamku Królewskim w Niepołomicach.
-   Program i założenia technologiczne  oraz projekt koncepcyjny dla Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Krakowie
-   Program funcjonalno-użytkowy remontu i dostosowania do wymagań obowiązujących przepisów Budynku nr 1 Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Pełniliśmy  funkcję inwestora zastępczego, zarządzającego kontraktem oraz inżyniera kontraktu  przy realizacji  wielu inwestycji:

 • Oczyszczalnię Ścieków w Niepołomicach I - etap,
 • Oczyszczalnię ścieków w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Oczyszczalnię ścieków  w Kłaju,
 • Oczyszczalnię  ścieków   w Targowisku,
 • Sieci kanalizacyjnych dla miejscowości Staniątki, Kłaj, Szarów,  Żabno, Ćwików, Podborze,
 • Obiektów administracyjno - produkcyjnych firmy COMARCH w Krakowie, etap I
 • Obiektów administracyjno - produkcyjnych firmy COMARCH w Krakowie etap II
 • Fabryki Tworzyw Sztucznych POLYNT w Niepołomicach,
 • Osiedli mieszkaniowych PARK-EKO w Niepołomicach,
 • Osiedle Mokra w Niepołomicach,
 • Osiedle Europejskie w Krakowie,
 • Kompleks Nauk Biologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w tym:

- Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii,
- Zespół Dydaktyczno - Biblioteczny i Wejścia Głównego,
- Instytut Nauk o Środowisku,
- Instytut Geografii,

 • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej  UJ
 • Budynku Łazienek Salinarnych  w Kopalni Soli w Wieliczce,
 • Terminalu Logistycznego DHL w Niepołomicach,
 • Fabryki Kosmetyków BARWA w Krakowie,
 • Modernizacja Zespołów Operacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
 • Przebudowa stadionu CRACOVIA w Krakowie
 • Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie,
 • Muzeum Armii Krajowej w Krakowie,
 • Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu,
 • Klinika Bronchologii i Mukowiscydozy w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce Zdroju,
 • Instytut Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych w Krakowie – Polski Synchrotron,
 • Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
 • Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Zakład Produkcji Żelkotów POLYNT COMPOSITIES POLAND Sp. z o. o. w Niepołomicach,
 • Budynek biurowo – usługowo - mieszkalny przy ul. św. Filipa w Krakowie,
 • Rozbudowa Zakładu Produkcji Krat Pomostowych STACO Polska Sp. z o.o. w Niepołomicach,

 

Firma otrzymała Medale Europejskie  za:

 • Zarządzanie Procesami Inwestycyjnymi w Budownictwie - kwiecień 2009 r.
 • Nadzór budowlany spełniający wymagania norm ISO  9001 oraz 14001,
 • Inwestorstwo  Zastępcze spełniające wymagania norm  PN-EN ISO 9001oraz PN-EN ISO 14001,
 • Projekt Fabryki Opakowań Kartonowych w Moskwie,
 • Magazyn Satelitarny Wysokiego Składowania,
 • Projekt Zakładu Ceramicznego nr 6 w Opocznie,
 • Projekt i nadzór nad realizacją Fabryki Delikatesów Mięsnych i Wyrobów Wędliniarskich,
 • Projekt i wykonie Salonu Samochodowego PZM,
 • Projekt i budowę ocynkowni ogniowej,
 • Projekt Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 • Program i koncepcję technologiczną Polskiego Synchrotronu,
 • Projekt Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach,
 • Programy funkcjonalno-użytkowe obiektów naukowo-badawczych,
 • Zarządzanie Kontraktem SYNCHROTRON SOLARIS w Krakowie,
 • Zarządzanie kontraktem - Budowa Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Zarządzanie kontraktem i certyfikacja Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Projekt budynku laboratorium naukowego Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
 • Za opracowanie PFU i zarządzanie kontraktami obiektów kampusu UJ w Krakowie
 • Za projekt budynku dla MPWiK w Krakowie
 • Za Zarządzanie Kontraktem "Rewaloryzacja zabytkowych obiektów Muzeum Lotnictwa w Krakowie"

   

Firma otrzymała Nagrodę Ministra Środowiska  "Panteon Polskiej Ekologii"

Otrzymaliśmy również certyfikaty jakości  systemu BQS dla zrealizowanych obiektów:

 • Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (1 etap)
 • Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, (2 etap)
 • Instytut  Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ,
 • Instytutu Nauk o Środowisku UJ
 • Zespołu Dydaktyczno - Biblioteczny Kampusu UJ,
 • Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii UJ
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wraz z wolnostojącym budynkiem magazynu odczynników i odpadów chemicznych, teren Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ,
 • Kompleks aderevianum II UJ – Etap I w Krakowie,
 • Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Krakowie,
 • Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych w Krakowie, teren Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ,
 • Wydział Fizyki, Astronomii i  Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie,
 • Kompleks Paderevianum II Uniwersytetu Jagiellońskiego - Etap I w Krakowie,
 • Budynek Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Budynki Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,