Zarządzanie kontraktami

Pełniliśmy funkcję inwestora zastępczego, zarządzającego kontraktem oraz inżyniera kontraktu przy realizacji wielu inwestycji w tym zrealizowanych::

 • Oczyszczalnię ścieków w Niepołomicach I - etap,
 • Oczyszczalnię ścieków w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Oczyszczalnię ścieków  w Kłaju,
 • Oczyszczalnię ścieków   w Targowisku,
 • Sieci kanalizacyjnych dla miejscowości Staniątki, Kłaj, Szarów,  Żabno, Ćwików, Podborze,
 • Obiektów administracyjno - produkcyjnych firmy COMARCH w Krakowie, etap I
 • Obiektów administracyjno - produkcyjnych firmy COMARCH w Krakowie etap II
 • Fabryki Tworzyw Sztucznych POLYNT w Niepołomicach,
 • Osiedli mieszkaniowych PARK-EKO w Niepołomicach,
 • Osiedle Mokra w Niepołomicach,
 • Osiedle Europejskie w Krakowie,
 • Kompleks Nauk Biologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w tym:
  • Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii,
  • Zespół Dydaktyczno - Biblioteczny i Wejścia Głównego,
  • Instytut Nauk o Środowisku,
  • Instytut Geografii,
 • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej  UJ
 • Budynku Łazienek Salinarnych  w Kopalni Soli w Wieliczce,
 • Terminalu Logistycznego DHL w Niepołomicach,
 • Fabryki Kosmetyków BARWA w Krakowie,
 • Modernizacja Zespołów Operacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
 • Przebudowa stadionu - CRACOVIA - w Krakowie.
 • Muzeum Lotnictwa Polskiego,
 • Muzeum Armii Krajowej,
 • Centrum Dydaktyczno - Bibliotecznego  Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
 • Kliniki  Bronchologii i Mukowiscydozy w Instytucie  Gruźlicy  i Chorób Płuc w Rabce Zdroju
 • Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 • Małopolskiego Centrum Biotechnologii w Krakowie
 • Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych – Polski Synchrotron,
 • Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Zarządzanie kontraktem - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Nadzór inwestorski – Budowa filii Banku Spółdzielczego w miejscowości Pałecznica
 • Zarządzanie kontraktem - Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Zarządzanie kontraktem - Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Nadzór Inwestorski - Budowa Zakładu Produkcji Żelkotów POLYNT COMPOSITIES POLAND Sp. z o.o. w Niepołomicach w ramach rozbudowy istniejącej zabudowy produkcyjnej
 • Nadzór Inwestorski - Budowa budynku biurowo- usługowo – mieszkalnego przy ul. św. Filipa w Krakowie,
 • Nadzór Inwestorski - Budowa Pawilonu Handlowego "OGRÓD-DOM" w Niepołomicach,

 •  

  Inwestor Zastępczy - Rozbudowa Zakładu Produkcji Krat Pomostowych "STACO POLSKA Sp. z o. o. w Niepołomicach,
 • Nadzór Inwestorski - Rozbudowa i przebudowa Zakładu Produkcyjnego Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. w Staniątkach gmina Niepołomice

 •  

  Nadzór Inwestorski nad projektowaniem i wykonaniem - Budowa Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego oraz Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Kolejowej, rozbudowa ulicy Kolejowej w Skawinie,
 • Nadzór Inwestorski nad projektowaniem i wykonaniem - Budowa ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych na terenie miasta Skawina i miejscowości Radziszów,
 • Inwestor zastępczy - Modernizacja i rewitalizacja budynku baletu Opery Krakowskiej przy ul. św. Tomasza w Krakowie,
 • Zarządzanie kontraktem Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego,
 • Zarządzanie kontraktem - Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie,
 • Zarządzanie kontraktem - Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie – hale D, E, H i L, zlokalizowanego przy ul. Św. Wawrzyńca 15 w Krakowie,
 • Zarządzanie kontraktem - Rozbudowa obiektów szkoły wyższej Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego o budynek dydaktyczno-usługowy z garażem podziemnym dla samochodów osobowych
 • Zarządzanie kontraktem - Modernizacja i przebudowa budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Reymonta w Krakowie