dabrowa-gornicza

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CENTRUM MIASTA
I NAGRODA W KONKURSIE SARP
Projekt zagospodarowania przestrzennego obejmujący:
- wyodrębnienie centrum miasta
- utworzenie centralnie położonego placu zielonego
- wyodrębnienie centrum komunikacyjnego z placem dworcowym
- integrację obszaru specjalnej strefy ekonomicznej
- regulację istniejącej tkanki miejskiej w nawiązaniu do modułu urbanistycznego
- przekształcenie przestrzeni zabudowanej o zwartej strukturze
- integrację przestrzeni publicznej
- kompozycję korytarzy zieleni miejskiej
- dostępność komunikacyjną
"Nowatorskie myślenie", "wszechstronność i kompleksowość opracowania"
Sąd Konkursowy ocenił pracę jako "wzorcową dla tego typu opracowań".

U podstaw opracowania koncepcji projektowej leżały: poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie ładu przestrzennego. Zaaranżowano wnętrza urbanistyczne poprzez właściwe powiązanie ich ciągami z pozostałymi terenami zewnętrznymi, zachowując kameralność oraz integrację zabudowy z zielenią.