zamek-krolewski1 zamek-krolewski2 zamek-krolewski3

zamek-krolewski4 zamek-krolewski5 zamek-krolewski6

Koncepcja: 2008 r.
Uczytelnienie domniemanego narysu umocnień nowożytnych zamku (basteje, narys wałów i część fosy), wprowadzenie nowej kompozycji ogrodowej w miejscu obecnie zagospodarowanym w sposób przypadkowy, oraz dobre ukrycie nowo wprowadzonych kubatur.
Uczytelnienie po pierwotnym narysie dawnych umocnień nowożytnych zamku pozwoli na przywrócenie tej dawnej rezydencji królewskiej zatartego obecnie całkowicie charakteru budowli obronnej  podniesie atrakcyjność tego miejsca tworząc nową wartość jako ?produktu turystycznego?
Zakres projektu koncepcyjnego przewiduje :

  • Odtworzenie zespołu ziemnych fortyfikacji
  • Założenie ogrodu kwaterowego nad projektowanym parkingiem podziemnym na terenie historycznego folwarku
  • Założenie sadu w historycznej lokalizacji ogrodu użytkowego nad podziemną kubaturą hotelu, wokół czworobocznej ?studni? doświetlającej dziedziniec zamkowy.
  • Wprowadzenie kubatury podziemnej ? hotel mieszczący 50 pokoi
  • Powiązanie nowej podziemnej kubatury z piwnicami zamku w celu bezkolizyjnego połączenia z funkcjonującym obecnie hotelem i centrum konferencyjnym.
  • Parking podziemny mieszczący 125 stanowisk.