STACO STACO1

STACO2 STACO3

stacoN stacoN1 stacoN2 stacoN3 stacoN4 

„Rozbudowa zakładu STACO Polska Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 8 w Niepołomicach

Rozbudowa istniejącego zakładu zajmującego się wykonywaniem stalowych krat pomostowych, stopni schodów, wyrobów pochodnych z krat oraz stalowych paneli dachowych.

Celem inwestycji było zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu.

Kompleksowy projekt wielobranżowy obejmował takie działania jak :

  • przebudowa istniejących segmentów hal produkcyjnych i magazynowych, części administracyjno – socjalnej, oraz powierzchni utwardzonych wraz z uzbrojeniem terenu
  • budowa nowych, oraz rozbudowa istniejących obiektów w tym hale produkcyjne i produkcyjno magazynowe, segment administracyjny oraz powierzchni utwardzonych i infrastruktury technicznej

Forma i kształt architektoniczny projektowanego budynku został dopasowany do istniejącego terenu z zachowaniem skali zabudowy dostosowanej do istniejącego otoczenia.
Poszczególne segmenty składają się z prostokątnych brył i będą stanowić dopełnienie kubatury istniejącej o charakterze przemysłowym.


Kubatura projektowanych obiektów ok. 45 200,0 m3
Powierzchnia projektowanej zabudowy ok. 6 150,0 m2
Kategoria obiektu budowlanego XVIII – budynki przemysłowe, obiekty magazynowe

Prace projektowe: 12.2015-03.2016