cola radzymin cola radzymin1

Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.  w Radzyminie.

Celem projektowanej rozbudowy było usprawnienie spedycji wyrobów gotowych, oraz uzyskanie połączenia technologicznego umożliwiającego możliwie szybki i bezkolizyjny transport wyrobów gotowych do stref magazynowania.

W ramach inwestycji zaprojektowano :
• Budowę magazynu "B" wysokiego składowania z częścią socjalno-biurową
• Rozbudowę istniejącego magazynu "A" (napojów) o segment biur magazynu
• Rozbudowę istniejącego budynku kompletacji dostaw o estakadę automatycznego transportu połączoną z nowoprojektowaną halą wysokiego składowania

Powierzchnia nowoprojektowanej zabudowy ok. 4 000,00 m2
Prace budowlane związanie z realizacją projektu odbywały się na styku z pracującym zakładem nie mając wpływu na bieżącą produkcje.