centrum-promieniowania1 centrum-promieniowania2 centrum-promieniowania3

centrum-promieniowania4 centrum-promieniowania5 centrum-promieniowania6

centrum-promieniowania7 centrum-promieniowania8

Koncepcja 2009 r.
Koncepcja technologiczna dla planowanej realizacji Polskiego Synchrotronu - Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych.
Lokalizacja w obrębie kwartału inwestycyjnego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Obiekt składa się z części administracyjno socjalnej na rzucie wieloboku nawiązującego do kształtu pierścienia synchrotronu, oraz hali mieszczącej akcelerator liniowy i hali synchrotronu z pierścieniem akumulującym..
Zabudowa ściśle związana z wymaganiami technologicznymi wkomponowana została w zarys kwartału inwestycyjnego.
Obrys dachu poprzez zastosowanie gzymsu obiegającego obiekt wraz z biologicznie czynnym pokryciem stropodachu (nawierzchnia trawiasta) zmniejsza jego masę wizualną i daje efekt ukrycia w terenie, bardzo pożądany w kontekście krajobrazu otwartego i parkowego charakteru całego kwartału inwestycyjnego.