Skraplarka Skraplarka1

Skraplarka3 Skraplarka4 

Skraplarka2 Skraplarka5nb fizyka nb fizyka1nb fizyka2 nb fizyka3

 
„Budowa Budynku Laboratoryjno – naukowego na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”

Budynek składa się z dwóch niezależnych konstrukcyjnie segmentów – jednokondygnacyjnej hali kriostatu, oraz dwukondygnacyjnej części laboratoryjno – naukowej.

Jednokondygnacyjny segment halowy o konstrukcji żelbetowej z antresolą, wyposażony w suwnicę, mieści w sobie funkcję naukową , halę kriostatu ze studnią, instalację skraplania helu wraz z funkcjami towarzyszącymi oraz instalacjami gazów technicznych. Projektowana hala służyć ma doświadczeniom naukowym z wykorzystaniem helu.

Dwukondygnacyjny segment, przylegający do części naukowej pełni funkcje laboratoryjne, techniczne zapewniając zaplecze obsługi hali kriostatu. Segment ten zaprojektowano mając na celu maksymalizację powierzchni laboratoryjnej oraz modułowość aranżacji wnętrz laboratoryjnych i stanowisk badawczych w zależności od rodzaju prowadzonych badań i doświadczeń naukowych.

Kubatura obiektu ok. 6 500,0 m3
Powierzchnia ok. 975,0 m2

Prace projektowe: 02.2016-06.2016

.