cyklotron1 cyklotron2 cyklotron4

cyklotron3

 

Projekt 2010 r.
Na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie zaprojektowano budynek badawczo naukowy mieszczący najnowocześniejszy w Polsce cyklotron wraz z infrastrukturą techniczną.
Charakter architektoniczny ukazuje złożoność funkcji. Dwie scalone ze sobą części ciężka stricte technologiczna, oraz lekka naukowo badawcza i związana z radioterapią oka scalono ze sobą poprzez  skalę, oraz formę gzymsu. Scalający gzyms przechodzi  w zadaszenie nad wejściem  głównym , tworząc wraz z aranżowaną strefą wejściową  monumentalną formę stosowną do rangi miejsca, charakteru istniejącej zabudowy, jak również  elegancji stylu nawiązującego do pionierskiego okresu eksperymentów nad zderzaniem cząstek.
Szczególne podejście do opracowania formy projektowanego obiektu związane jest z tradycją miejsca, gdyż to bronowicki instytut był pierwszym w Polsce użytkownikiem cyklotronu od 1958 roku. Jest to zatem miejsce niezwykłe, gdzie tradycja styka się z nowoczesnością. Przed wejściem głównym zaaranżowano atrakcyjną przestrzeń zieloną w postaci parku nauki z wkomponowanym zbiornikiem retencyjnym, kładkami pieszymi, ławkami, oraz elementami małej architektury.
Projektując otoczenie Centrum Radioterapii udało się zachować maksymalnie dużo elementów istniejącego zadrzewienia, uzupełniając obszar nowymi nasadzeniami, które tworzą właściwą oprawę dojścia głównego do budynku, stanowiąc jednocześnie strefę relaksu podczas przerw w pracy, bądź oczekiwania na badania związane z radioterapią oka.

GANTRY_01 GANTRY_02

 

Projekt 2011-2012 r.
Projektowany obiekt stanowiska Gantry został zlokalizowany w części północnej terenu Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, jako druga część zrealizowanego budynku cyklotronu, zawierającego część medyczną (Terapia Oka) oraz wydzieloną od niej część laboratoryjną/naukową/techniczną.  Część medyczna zrealizowanego w pierwszym etapie obiektu zostanie włączona funkcjonalnie do projektowanej w obecnym etapie funkcji medycznej..
Forma i kształt architektoniczny projektowanego budynku został dopasowany do istniejącego terenu z zachowaniem skali i charakteru zabudowy dostosowanej do istniejącego otoczenia oraz z uwzględnieniem konieczności kontynuacji zaproponowanego w I etapie rytmu podziałów na elewacji oraz sposobu wykończenia tejże elewacji.

Skraplarka Skraplarka1

Skraplarka3 Skraplarka4 

Skraplarka2 Skraplarka5nb fizyka nb fizyka1nb fizyka2 nb fizyka3

 
„Budowa Budynku Laboratoryjno – naukowego na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”

Budynek składa się z dwóch niezależnych konstrukcyjnie segmentów – jednokondygnacyjnej hali kriostatu, oraz dwukondygnacyjnej części laboratoryjno – naukowej.

Jednokondygnacyjny segment halowy o konstrukcji żelbetowej z antresolą, wyposażony w suwnicę, mieści w sobie funkcję naukową , halę kriostatu ze studnią, instalację skraplania helu wraz z funkcjami towarzyszącymi oraz instalacjami gazów technicznych. Projektowana hala służyć ma doświadczeniom naukowym z wykorzystaniem helu.

Dwukondygnacyjny segment, przylegający do części naukowej pełni funkcje laboratoryjne, techniczne zapewniając zaplecze obsługi hali kriostatu. Segment ten zaprojektowano mając na celu maksymalizację powierzchni laboratoryjnej oraz modułowość aranżacji wnętrz laboratoryjnych i stanowisk badawczych w zależności od rodzaju prowadzonych badań i doświadczeń naukowych.

Kubatura obiektu ok. 6 500,0 m3
Powierzchnia ok. 975,0 m2

Prace projektowe: 02.2016-06.2016

.