Projekt remontu istniejącego budynku przy ul. Rzeźniczej 9/11 w Krakowie;
W ramach modernizacji obiektu „A” zaaranżowano nową strefę wejściowo rekreacyjną z przeszklonym otwarciem na ulicę Rzeźniczą i wylot ulicy Prochowej.
Zaprojektowano dodatkowe wejścia do budynku zarówno od ulicy rzeźniczej, jak i od podwórza uwzględniając nowe potrzeby funkcjonalne, takie jak wejście „pracowników działów laboratoryjnych”, wejście kierowców, parking, dok przeładunkowy.
W obiekcie zaprojektowano działy ekspedycji krwi, preparatyki, dział dawców, pobierania i analiz, oraz immunologii transfuzjologicznej.
Ilość pracowników – ok. 130 w systemie 3 zmianowym.

OBIEKT „A” projekt budowlany – luty 2004
projekt wykonawczy – czerwiec 2004

W ramach obiektu „B” zaprojektowano część konferencyjno-szkoleniową przeznaczoną do prowadzenia zajęć pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Krakowie, personelu oddziałów terenowych, oraz stażystów studiów medycznych.

OBIEKT „B” projekt budowlany - czerwiec 2004
projekt wykonawczy – lipiec 2004