centrum seniora centrum seniora 1

Rewitalizacja zespołu budynków dawnego gospodarstwa pomocniczego przy Szpitalu Dr Józefa Babińskiego w Krakowie – Kobierzynie ma na celu zachowanie unikalnego na skalę europejską układu urbanistycznego „Miasta Ogrodu” z początku XX wieku i dostosowanie do nowych funkcji.
Układ urbanistyczny z nowymi drogami i parkingami stanowi jednocześnie domknięcie nigdy nie zrealizowanego kwartału ogrodowego w sposób harmonizujący z zabytkowym otoczeniem.
Poprzez maksymalne scalenie i wtopienie budynków w otaczającą przyrodę uzyskano przyjazne dla człowieka proporcje bez wyraźnej dominanty.
W modernizowanych budynkach (5 obiektów) zaprojektowano jednostki mieszkalne 1, 2, 3
i 4 osobowe, w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Powierzchnia łączna budynków – ok. 2 400 m2
Ilość miejsc – 78

Koncepcja – październik 2012