Koncepcja i uzgodnienie konserwatorskie 2006 r.
Projekt 2007 r.
Projektowana rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Miasta i Gminy zakłada przedłużenie istniejącego skrzydła pawilonu w kierunku północnym wzdłuż istniejącego muru granicznego, zachowując tak formę, jak i skalę istniejącej zabudowy..