budynek-techmont1 budynek-techmont2

Koncepcja: 2008 r.
Projekt: 2008 r.
Budynek administracyjno ? magazynowy stanowi zwarty obiekt w rzucie wielobok ? wydłużony trapez podyktowanym kształtem działki. Składa się z dwóch niezależnych segmentów o odrębnej funkcji użytkowej które stykają się ze sobą.
Materiały wykończeniowe zewnętrzne także podkreślają odmienność funkcjonalna elementów budynku.