zamkowa91 zamkowa92

Koncepcja i uzgodnienie konserwatorskie 2008 r.
Projekt: 2009 r.
Podstawowym założeniem projektowym było uzupełnienie zabudowy w formie uporządkowanego kwartału możliwie bez istotnej ingerencji w budynki istniejące.
Jest to obiekt 3 kondygnacyjny z dwoma lokalami handlowo usługowymi w formie pasażu adaptowanego z obecnego podworca, oraz część mieszkalna.
Elewacja budynku nawiązuje do poprzez gzymsy, lukarny i kształt dachu nawiązuje do zabudowań gospodarczych zamku, zaś wyodrębniona na elewacji wieża jest reminiscencją znajdującego się w tym miejscu budynku kordegardy (strażnicy) związanego z pierwotnym układem urbanistycznym otoczenia zamkowego.