dhl

Projekt: 2007 r.
Projekt architektoniczno ? budowlany powstał w oparciu o wytyczne inwestora.
Forma i kształt architektoniczny projektowanego budynku został dopasowany do istniejącego terenu z zachowaniem skali zabudowy do istniejącego otoczenia.
W skład obiektu weszły hale sortownicze wraz z budynkiem biurowym.