stacja-elektroener-niepolomice

Projekt: 2006 r.
Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV zasilana przez linię relacji Wieliczka - Niepołomice
W skład opracowania weszły rozdzielnia napowietrzna 110kV, budynek rozdzielni 15kV, transformatory, drogi i place.