ekran1 ekran2

Zaprojektowano 3 typy ekranów akustycznych dla drogowej obwodnicy Tarnowa.

  • ekran typu ciężkiego na granicy przeciwskarpy w granicach pasa drogowego - konstrukcja w formie ściany pochylonej zapewniającej ukierunkowanie odbitej fali dźwiękowej w kierunku rowu powodując jej rozproszenie
  • ekran typu ciężkiego na skarpie nasypu drogowego lub na poszerzonym poboczu - zaprojektowano w formie "ściany załamanej" dwupłaszczyznowej w celu spowodowania wielokrotnego odbicia fali dźwiękowej na ukośnych powierzchniach ekranu i absorpcji przez materiał pochłaniający i rozproszeniu, co powoduje zdecydowanie lepsze tłumienie hałasu
  • ekran typu lekkiego na wiaduktach - ściana pionowa o wysokości 2 m, wykonana z elementów poliwęglanu wielokomorowego w profilu aluminiowym, charakteryzuje się optymalnymi parametrami akustycznymi z zachowaniem widoczności.

Nowatorska konstrukcja ekranów w postaci płaszczyzn załamanych zapewnia podwójne odbicie dźwięku, a co za tym idzie zdecydowanie lepsze tłumienie hałasu.