ekran1 ekran2

Zaprojektowano 3 typy ekranów akustycznych dla drogowej obwodnicy Tarnowa.

  • ekran typu ciężkiego na granicy przeciwskarpy w granicach pasa drogowego - konstrukcja w formie ściany pochylonej zapewniającej ukierunkowanie odbitej fali dźwiękowej w kierunku rowu powodując jej rozproszenie
  • ekran typu ciężkiego na skarpie nasypu drogowego lub na poszerzonym poboczu - zaprojektowano w formie "ściany załamanej" dwupłaszczyznowej w celu spowodowania wielokrotnego odbicia fali dźwiękowej na ukośnych powierzchniach ekranu i absorpcji przez materiał pochłaniający i rozproszeniu, co powoduje zdecydowanie lepsze tłumienie hałasu
  • ekran typu lekkiego na wiaduktach - ściana pionowa o wysokości 2 m, wykonana z elementów poliwęglanu wielokomorowego w profilu aluminiowym, charakteryzuje się optymalnymi parametrami akustycznymi z zachowaniem widoczności.

Nowatorska konstrukcja ekranów w postaci płaszczyzn załamanych zapewnia podwójne odbicie dźwięku, a co za tym idzie zdecydowanie lepsze tłumienie hałasu.

Na zlecenie Urzędu Gminy w Kłaju zaprojektowano następujące obiekty:
- zblokowana oczyszczalnia ścieków
- pompownia ścieków surowych
- punkt zlewny ścieków
- budynek techniczny
- poletka osadowe

Oczyszczanie ścieków w ciągach technologicznych BIOBLOK PS następuje drogą biochemicznego rozkładu zanieczyszczeń z zastosowaniem nisko obciązonego osadu czynnego zmodyfikowanego przez intensyfikację biochemicznej deintryfikacji i defostatacji.
Jest to realizowane w warunkach beztlenowo - tlenowych w wspólnym procesie przemian związków węgla, azotu i fosforu. W zależności od parametrów procesu nadmierny osad jest stabilizowany tlenowo w procesie oczyszczania ścieków lub w układzie wydzielonej stabilizacji.
Zaprojektowano następujące obiekty:
- zblokowana oczyszczalnia ścieków
- pompownia ścieków surowych
- punkt zlewny ścieków
- budynek techniczny
- poletka osadowe
- staw stabilizacyjny