staco kladka

 

„Kładka piesza na terenie zakładu STACO Polska Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 8 w Niepołomicach”

Kładka piesza łącząca nowoprojektowany parking z rozbudowywaną częścią zakładu STACO Polska Sp. z o.o. Ponad zbiornikiem wodnym biegnie kładka o konstrukcji kratownicy przestrzennej z przęsłem długości powyżej 30 metrów. Sztywność przestrzenną konstrukcji zapewnia układ sztywnych węzłów, układ belek, tężników i stężeń. Dodatkowo konstrukcja stalowa pomostu pokryta jest kratami pomostowymi STACO, mocowanymi do belek pomostu.

Długość kładki ok. 95 m

Prace projektowe: 05.2016