sad_rejonowy_w_bochni

Koncepcja i uzgodnienie konserwatorskie :   2008r.

Projekt :   2008r.

Modernizowany Budynek Sądu Rejonowego położony jest w centrum Bochni w miejscu gdzie XIV wieczne zabudowania klasztoru Dominikanów stykały się ze wschodnią częścią murów miejskich.
Obecny późno klasycystyczny budynek  powstał pomiędzy 1837 a 1847r. na miejscu częściowo wyburzonych zabudowań klasztornych zacierając całkowicie charakter dotychczasowej zabudowy, która czytelna jest jeszcze częściowo w rzucie piwnic, oraz elementów podziemnych.

W zakres modernizacji projektu weszły :
- Dobudowa szybu windy która zakłada połączenie – skomunikowanie wszystkich poziomów budynku sądu. Umożliwi to korzystanie z tego obiektu osobom niepełnosprawnym, jak i usprawni pracę osobom tam pracującym.
- Wkomponowanie w kształt dawnej sieni przejazdowej wiatrołapu zabezpieczającego wejście do windy podczas uciążliwych warunków atmosferycznych.
- Aranżacja podwórza z możliwością  ekspozycji odkrytego zabytkowego kanału, który mógł w średniowieczu pełnić rolę tzw. tunelu wycieczkowego umożliwiającego skryte przejście poza obrys nieistniejących już murów miejskich.

Zobacz inne wpisy w kategorii "OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ"

W strefie ochrony konserwatorskiej
Sąd Rejonowy w Bochni