Dla nizej wymienionych obiektów otrzymaliśmy certyfikat  BQS -Baubegleitende Qualitätssicherung- Kontrola wg standardu BQS-4 / BC-7. Certyfikat BQS dla obiektu to, w odróżnieniu od certyfikacji jakości zarządzania wg ISO 9000, zaświadczenie o dotrzymanej jakości unikalnego produktu, jakim jest każda inwestycja. Takie świadectwo podnosi znacznie wartość obiektu. Cały proces kontroli zaczyna się od przeglądu dokumentacji.

CERTYFIKACJA DOKUMENTACJI
To, co najważniejsze dla przyszłego użytkownika, jest poddane szczególnej ocenie już wtedy, kiedy obiekt znajduje się jeszcze w fazie projektowej. Sprawdzane są  przede wszystkim:

  • rozwiązania architektoniczno - konstrukcyjne,
  • izolacje przeciwwilgociowe,
  • ochrona cieplna budynku,
  • izolacyjność akustyczna,
  • ochronę przeciwpożarowa,
  • instalacje techniczne.

AUDYTY NA BUDOWIE
W trakcie realizacji obiektu odbywają się cykliczne audyty aby uchwycić wszystkie ważne etapy realizacji. Przeciętnie wizytacje odbywają się co tydzień lub najdalej raz na trzy tygodnie. Decyduje tu charakter obiektu (np. powtarzalność kondygnacji, szerokość frontu robót,  zmianowość pracy itp.) Kontrole są prowadzone przez  ekspertów branżowych  tak, aby w sposób kompleksowy ogarnąć problemy wykonawstwa w punktach styku wszystkich branż  reprezentowanych na budowie.

Po każdej kontroli na budowie eksperci  TÜV sporządzają raport wraz z dokumentacją fotograficzną. Zdjęcia szczegółowo pokazują stwierdzone usterki i aktualny stan zaawansowania robót. Raporty stanowią wygodne i skuteczne narzędzie do natychmiastowego dyscyplinowania wykonawców i są w istocie permanentnym protokołem odbioru robót. Do każdego raportu należy narastająco tworzona lista usterek. Procedury kontrolne TÜV przewidują nie tylko wykrywanie usterek, ale też sprawdzenie poprawności ich usuwania. Po usunięciu ujawnionych usterek oraz po odbiorze końcowym obiekt może otrzymać Certyfikat Jakości BQS.

certyfikat_tuv_sud2001 certyfikat_tuv_sud2002 certyfikat_tuv_sud2004 certyfikat_tuv_sud2004-2

 

certyfikat_tuv_sud2005 certyfikat_tuv_sud2005-2 certyfikat_tuv_sud2008 certyfikat_tuv_sud2009

Certyfikat_TUV_SUD_-_Wydzia_Chemi_UJ CertyfikatTUV_CUD_-_Paderevianum_II Certyfikat_TUV_SUD_-_Centrum_Urazowe_Medycyeny_i_Katastrof Certyfikat TUV SUD 2013 Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ

Certyfikat TUV SUD 2014  NCPE dla celów Badawczych w KrakowieCertyfikat TUV SUD 2014 Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJCertyfikat TUV SUD 2015 PaderevianumII BudowaCERTYFIKAT TUV SUD 2016 Instytut Nauk Geologicznych UJ w Krakowie 1

 Certyfikat TUV SUD 2017