Firma jako jedna z pierwszych w Polsce działających w branży, od 1998 roku realizuje swoje cele poprzez Zintegrowany System Zarządzania Jakością nadzorowany przez TÜV Polska i posiada:

  • certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie projektowanie, zarządzanie kontraktem, inwestorstwo zastępcze i nadzór budowlanyy
  • certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 14001:2015 w zakresie projektowanie, zarządzanie kontraktem, inwestorstwo zastępcze i nadzór budowlany

Firma PROBADEX-KRAKÓW jest najlepsza nie tylko w projektowaniu, nadzorowaniu i wykonawstwie ale również posiada drużynę, która regularnie występuje w ogólnopolskich turniejach piłki nożnej biur projektowych.

Jednym z ostatnich sukcesów było zwycięstwo w mocno obsadzonym turnieju halowej piłki nożnej fisher CUP w 2008r., w którym wystąpiło 16 drużyn z całej Polski.
Nasza drużyna okazała się najlepsza pokonując wszystkich przeciwników i otrzymała puchar oraz nagrody rzeczowe.

turniej-fisher-puchar turniej-druzyna

Medal "Plus ratio quam vis" jest wyrazem najwyższego uznania społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego dla osób i instytucji.

MEDAL_Plus ratio quam vis2

Pierwszy medal "Plus ratio quam vis", wybity dla upamiętnienia 600-lecia odnowienia uczelni przez Św. Jadwigę królową i króla Władysława Jagiełłę, otrzymał w 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II, absolwent i zarazem doktor h.c. Uniwersytetu.

MEDAL_Plus ratio quam vis MEDAL_Plus ratio quam vis1

Medal autorstwa artystki rzeźbiarki Anny Praxmayer przedstawia na awersie sylwetki monarchów - fundatorów Uniwersytetu: Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełłę i św. Jadwigi. Na rewersie znajduje się herb uczelni ? skrzyżowane berła rektorskie. Dewiza "Plus ratio quam vis" (łac. "Więcej znaczy rozum, niż siła") jest zgodnie ze Statutem UJ myślą przyświecającą całokształtowi działalności tej najstarszej polskiej szkoły wyższej.